بسمه تعالی


اطلاعیه 

فراخوان ارزیابی افراد جهت قرار گیری در لیست ذخیره به منظور جایگزینی با نیروهای احتمالی انصرافی در جذب نیروی شرکتهای پیمانکاری فولاد سنگان .
( بدیهی است این قرارگیری هیچگونه حقی ایجاد نمیکند )

ردیف

شماره پرونده

نام

نام خانوادگی

1

14222

امید

قدرتی لاجی

2

12778

مسلم

ابراهیمیان سلامی

3

10462

حسین

زنگنه اسد ابادی

4

12564

نبی

حسنی پور

5

11501

وحید

سروری

6

14929

حسن

طالبی برآباد

7

11690

محمد

پرورش زاده رودی

8

12774

جواد

زنگنه اسدآبادی

9

10479

محمد

رحمت پور

10

13538

محمد رضا

غفاری

11

13229

حسن

جلایری

12

14293

مجتبی

بادامه

13

13258

حامد

فاضلی سلمانی

14

12693

یونس

محمدی تیزابی

15

10924

محسن

وارث

16

10480

محمد

عرب نژاد

17

11098

امید

جلالی منقابی

18

13228

محمدرضا

عرب زوزنی

19

14636

یاسر

صادقی بهدادین

20

10130

امین

اشتری رودی

21

10272

علیرضا

دلیر

22

12806

امید

بهجتی خرگردی

23

11153

دلاور

رحمانی سنگانی

24

12479

علی

عرب زوزنی

25

14705

جواد

عرب زوزنی

26

14878

مهدی

فداکار حسن آباد

27

12089

اسحاق

وحدانی مهرآبادی

28

10365

محمد

عرب نژاد

29

11929

جواد

رجبی

30

10234

علی

عرب

31

11684

احمد

منصوری علی آبادی

32

12504

مجتبی

دادکریمی غضنفری

33

13135

ناصر

رمضانی

34

14078

محمدحسن

مهدوی شهرکی

35

11186

علی

نانی

36

11730

علی

عرب پور محمد

37

11439

اله یار

خدادوست

38

12321

محمد

باداش ابراهیم آبادی

39

10842

محمد

شعرباف

40

10617

دانیال

مسبوق

41

11343

مهدی

آسوده سنگانی

42

12503

رضا

صالحی

43

14003

میلاد

حسینی

44

14746

محمد

بذرکار

45

11033

علی

نبوی

46

15065

محمد

شورای رودی

47

14165

رضا

بی نیازاسدابادی

48

11010

میثم

رضوانی ارزنه

49

13075

قاسم

قیاسی سنگانی

50

10712

احسان

لسانی

51

15007

محسن

اقتصادی رودی

52

11346

جواد

سیداحمدی

 {{r.Name|farsi}}

شروع ثبت نام: {{r.RegStart|farsi}}
خاتمه ثبت نام: {{r.RegFinish|farsi}}
شروع ویرایش: {{r.EditStart|farsi}}
خاتمه ویرایش: {{r.EditFinish|farsi}}
شروع پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningStart|farsi}}
خاتمه پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningFinish|farsi}}

 {{r.Name|farsi}}